کرایه بازی

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!توجه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

روش کرایه اکانت بدین صورت است که پس از ثبت سفارش الزامی است مشخصات سفارش به همراه شماره فاکتور به پشتیبانی تلگرام ارسال نمایید تا هماهنگی های لازم جهت ارسال اکانت انجام گردد و پس از دریافت مشخصات اکانت روزشمار آغاز میشود و شما موظف هستید یک روز مانده به اتمام کرایه نسبت به تم...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!توجه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

روش کرایه اکانت بدین صورت است که پس از ثبت سفارش الزامی است مشخصات سفارش به همراه شماره فاکتور به پشتیبانی تلگرام ارسال نمایید تا هماهنگی های لازم جهت ارسال اکانت انجام گردد و پس از دریافت مشخصات اکانت روزشمار آغاز میشود و شما موظف هستید یک روز مانده به اتمام کرایه نسبت به تمدید در تلگرام اقدام نمایید در غیر این صورت اکانت در داخل سایت موجود میشود و در صورت کرایه رفتن به شخص ثالث، دیگر امکان تمدید برای شما وجود ندارد.

بیشتر

کرایه بازی 6 محصول وجود دارد