اکانت Darksiders Genesis

اکانت Darksiders Genesis

از آغاز خلقت، شورا تعادل را میان جهان برقرار نگه داشته و این تعادل به واسطه ی سواران افسانه ایی اجرا میشده. نیفیلیم ها (گروهی قدرتمند از فرشته ها و اهریمن ها) سوگند وفاداری نزد شورا یاد کرده اند و قدرتی شگرف به آن ها اهدا شده است. اما این قدرت هزینه گزافی برایشان در پی داشته: سواران افسانه ایی باید بقیه نژاد آن هارا از بین ببرند.

در این نسخه War و Strife با کمک یکدیگر باید دست نشانده های لوسیفر را از بین ببرند و با جذب اطلاعات و از کشتن شیاطین هدف خود را به سرانجام برسانند.

300,000 تومان بدون مالیات.

با خرید این محصول شما می توانید تا 1,600 تومان امتیاز وفاداری جمع کنید

1 آمریکا
CUSA12988

نظر خود را در مورد این محصول با دیگران به اشتراک بگذارید

برچسب ها